ความแตกต่างแค่นิดเดียวอาจทำให้ความหมายเปลี่ยน

大きい vs. 犬 http://kurabuj.blogspot.com/2013/09/vs.html

Advertisements